När familjen är viktigare än allt annat

Jag skulle vilja vara brutalt ärlig, men jag varken vågar eller kan. Jag kan inte formulera i ord allt jag har känt de senaste månaderna. Jag har medvetet inte skrivit något om det men jag har gått igenom en jobbig period i mitt liv men också utvecklats mycket och känner mig nu väldigt mycket starkare som människa. Mer än någonsin står det klart för mig vad jag vill göra med mitt fotograferande och företag, varför jag gör det och vad jag vill förmedla. Som pricken över i:et deltog jag i en workshop för några veckor sedan med Nordica photography och Fer Juaristi och jag tror det var där, efter att ha hört deras historier, tankar och arbetssätt som allt jag funderat på de senaste månaderna föll på plats. När jag kom hem var det mos i mitt huvud och känslorna svallade över, men nu några veckor senare känner jag att jag är redo att dela med mig av några av de tankar som har snurrat i huvudet.
 
Jag startade mitt företag när jag var 19 år för att jag älskade att fotografera. Jag älskade att ta bilder, älskade processen i att hitta rätt ljus, använda min kamera och olika objektiv för att få en skarp och cool bild, och att sedan sitta uppe om kvällarna och redigera bilderna. Jag fotograferade allt jag kom över, men tyckte alltid att kompisar, familj och kärlekspar var de bästa motiven. När människor faktiskt ville betala mig för att fotografera dem valde jag att satsa, och jag kommer aldrig någonsin ånga att jag gjorde det. Dock så tog jag en del jobb som jag nu i efterhand inte förstår varför jag tackade ja för de var verkligen inte vad jag ville göra. Ganska snart insåg jag att vara fotograf handlade om så mycket mer än att bara ta bilder. Det handlade om att skapa band mellan mig och mina kunder, det handlade om känslor och vänskap. När det blivit extra tydligt för mig den senaste tiden att kärlek, familj och vänner är något av det allra viktigaste i livet har det också gått upp för mig att det är precis det jag ska göra.
 
Jag ser verkligen ingen glädje i att försörja mig på att fotografera stillastående ting, inte heller mode, produkter och absolut inte stela uppställda porträtt för sakens skull. Nej, jag vill ha det äkta, lekfullt och roligt, annars kan det lika gärna vara. Jag vill inte vara fotografen som man anlitar för att, fotografen som har lika stor vikt som att det dricks champagne under brudskålen, bara för att det ska vara så. Jag kommer aldrig heller jobba i en studio och fotografera barn mot en vit bakgrund i kläder de aldrig annars skulle ha på sig och be dem le och titta in i kameran. Det finns så otroligt många andra fotogrfer som kan göra det, men inte jag. Jag vill vara där med mina kunder, inte för dem. Uppställda porträtt i all ära, men jag älskar när kunder dyker upp i sina vardagskläder, i gummistövlar och galonbrallor och går ner till stranden och bara är sig själva. Det är dessa små detaljer som kommer vara så värdefulla i framtiden, det är känslorna och ögonblicken som spelar roll. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt att fotografera familjer, men med de senaste månadernas erfarenheter så känns det som ett otroligt viktigt och värdefullt jobb. Nu sitter jag med tårarna brännande bakom ögonen och känner att det nog är dags att avrunda. Det blev ett långt inlägg för att vara mig, men det kändes viktigt att det blev skrivet. För att avsluta så vill jag visa bilder på en familj jag fotograferade för ett tag sedan. Den här familjen ligger mig så varmt om hjärtat att det inte ens är lönt att försöka beskriva det i ord. Jag har fotograferat dem minst 2 gånger om året de senaste 3-4 åren och det är alltid lika roligt. 
 
Ha en underbar helg alla läsare, och om du orkat läsa ända hit så tack för det ♥
 
Engish translation in the end of this post
In English:

I would like to be brutally honest, but I neither dare or can. I can not describe everything I've felt in the recent months. I've not written anything about it but I have been through a tough period in my life but also evolved a lot and now feel a lot stronger as a person. More than ever, it is clear to me what I want to do with my photography and business, why I'm doing it and what I want to do. When I participated in a workshop a few weeks ago with Nordica photography and Fer Juaristi and when I was there everything just fell into place. When I got home, it was mush in my head and emotions ran high over, but now a few weeks later, I feel I'm ready to share with you some of the thoughts that has gone trough my mind.


I started my business when I was 19 because I loved to take pictures. I loved the process of finding the right light, using my camera and different lenses, to get a crisp and cool images, and then to sit up in the evening and edit them. I photographed everything I came across, but always found that friends, family and couples was the best motives . When people actually wanted to pay me to photograph them , I chose to go big and start a business , and I will never regret that. However , I did some jobs that I now don't understand why I agreed to do them because they were not really what I wanted to do. Pretty soon I realized that being a photographer was about so much more than just taking pictures. It was about creating ties between me and my clients , it was about emotions and friendship. When it recently became more evident to me that family and friends is one of the most important thing in life , it has also appeared on me that this is exactly what I should do.

I find no joy in shooting objects, nor fashion , products, and certainly not rigid set portrait for the sake of it . No, I want it genuine, playful and fun , otherwise someone else can do it. I do not want to be the photographer who has as much importance as the drinking champagne at the wedding reception, only because that's the way it should be . I'm never going to work in a studio and photograph children on a white background in clothes they would never otherwise wear and ask them to smile and look into the camera. I want to be there with my clients , not for them. Set portraits outdoor could be great, but I love it when customers show up in their everyday clothes , rubber boots and vinyl pants and goes down to the beach and feel like they can be themselves with me and my camera. It's these little details that will be so valuable in the future , it's the feelings and moments that matter. I've always thought it 's been fun to photograph families, but with the last few months experience, it feels like an incredibly important and valuable job. Right now I sit with tears burning behind my eyes and I feel that it probably is time to rap this post up. It was a long post to be me, but it felt important that it got written. This is who I am and what I want to do.

To conclude , I want to show pictures of a family I photographed a while ago . This family is so close to my heart that it's not even worth trying to describe it in words. I have photographed them at least 2 times a year for the past 3-4 years and it's always fun. Thank you for reading this and have a lovely weekend ♥

 
Barnfotograf - Båstad - Halland - Halmstad - Skåne - familjefotografering
1
Filippa

Jag tycker du är en så otroligt duktig fotograf Bea! Jag älskar dina bilder och att du fångar känslan av kärlek i alla dess former! Jag har sagt det förr och jag säger det igen, du är den första jag kommer vända mig till när det är dags för dessa kärleksbilder! Kör hårt och gör det som du älskar, det blir som bäst då! Kram :)